Konfidentsiaalsus

Veebilehe andmete eest vastutab:
Goodpoint Chemicals OÜ

Goodpoint Chemicals OÜ ei levita Ostja isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a transporditeenuse osutamiseks vajalik info. Ostja e-posti aadressi kasutatakse talle tellimuse info edastamiseks ja mõne aja möödudes võidakse saata ka ühekordne e-kiri tagasiside saamise eesmärgil.

E-pood saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

E-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. 

Privaatsuspoliitika

Kontseptsioon, disain ja tehniline rakendamine:
Teet Bergmann
Smart Disain

Goodpoint Chemicals OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.
Goodpoint Chemicals OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

Privaatsusteatis

A osa

1        jagu – Teave isikuandmete kogumise kohta

1.1       Allpool on selgitatud isikuandmete kogumise kohta meie veebiehe kasutamisel. Isikuandmed on kõik andmed, mis teile isiklikult viitavad, näiteks teie nimi, aadress, e-posti aadressid või kasutaja käitumine.

1.2       Vastutav töötleja Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikli 4 lõige 7 järgi on:

Goodpoint Chemicals OÜ, Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404, Saku vald, Harjumaa, Eesti info@goodpointchemicals.com

Seoses andmekaitsega saate kontakteeruda meie ettevõttega e-maili teel info@goodpointchemicals.com või meie postiaadressil, märkides kirjale “Andmete kaitse”

1.3       Kui kontakteerute meiega e-maili teel, siis teie poolt esitatud andmed (e-maili aadress ja vajadusel lisainfo nagu teie nimi ja telefoninumber) salvestatakse meie poolt, et teie päringule vastata.  Kustutame selles kontekstis loodud andmed, kui nende hoiustamine pole enam vajalik või piirame nende töötlemist, kui kehtivad kohustuslikud säilitamiskohtustused.

1.4       Kui kasutame oma pakkumuste jaoks individuaalseid funktsioone pakkuvaid teenuspakkujaid või some teie andmeid reklaamimise eesmärgil kasutada, teavitame teid üksikasjalikult vastavatest protsessidest. Täpsustame ka säilitusperioodiks määratud kriteeriumid.

2        jagu – Teie õigused

Teil on järgnevad õigused seoses teie isikuandmete meie poolt kasutamise osas:

 • õigus teabele;

 • õigus parandada või kustutada;

 • õigus töötlemise piiramisele;

 • õigus esitada töötlemisele vastuväiteid;

 • õigus andmete ülekandmisele;

 • õigus esitada kaebus pädevatele andmekaitse järelevalveasutustele.

Selgituseks: Teil on õigus

 • saada teavet meie poolt töödeldavate teie kohta käivate isikuandmete osas vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikkel 15 järgi. Täpsemalt võite saada teavet isikuandmete töötlemise eesmärkide kohta, asjaomaste isikuandmete liikide, vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta, kellele on avalikustatud või avalikustatakse teie isikuandmed, kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemiku, õiguse kohta taotleda teid puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või õigust esitada vastuväide teie andmete päritolu kohta, kui see pole meie poolt kogutud, samuti automatiseeritud otsuste tegemise olemasolu kohta, sealgulgas profiilide koostamise ja vajaduse korral põhjaliku teabe osas selle üksikasjade kohta;

 • nõuda, et me parandaksime põhjendamatu viivituseta teid puudutavad ebaõiged isikuandmed vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikkel 16 järgi;

  nõuda, et me kustutaksime põhjendamatu viivituseta meie poolt kogutud teid puudutavad isikuandmed vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikkel 17 järgi, väjaarvatud juhuk, kui isikuandmete töötlemine on vajalik sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, selleks, et täita juriidilist kohustust, mis näeb ette isikuandmete töötlemise, või täita avalikes huvides olevat ülesannet või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

 • nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikkel 18 järgi, kui vaidlustate isikuandmete õigsuse, töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle nende isikuandmete kustutamist ja me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või olete esitanud vastuväiteid töötlemise kohta kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikliga 21;

 • saada teid puudutavad isikuandmed, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele töötlejale kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikliga 20;

 • võtta tagasi oma nõusolek igal ajal vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikkel 7 lõige 3 järgi. Selle tulemusena ei ole luba edaspidi jätkata andmete töötlemist selle nõusoleku alusel;

 • esitada järelvalveasutusele kaebus vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikli 77 järgi. Üldsõnaliselt võite selel kaebuse esitamiseks kontakteeruda järelvalveasutusega liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht või töökoht või meie ettevõtte peakontor.

3        jagu – Isikuandmete kogumine meie veebilehe külastamisel

3.1       Kui te kasutate meie veebilehte teabe saamise eesmärgil, st kui te ei registreeri ega muul viisil ei anna meile teavet, kogume teie isikuandmeid, mida veebilehitseja edastab meie serverile. Kui soovite meie veebilehte vaadata, kogume järgmisi andmeid, mis on meile tehniliselt vajalikud meie veebilehe kuvamiseks, stabiilsuseks ja turvalisuse tagamiseks (õiguslikuks aluseks on Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikli 6 lõige 1 punkt 1 (f):

 • IP aadress

 • taotluse kuupäev ja kellaaeg

 • ajavööndi erinevus Greenwichi ajast (GMT)

 • taotluse sisu (konkreetne leht)

 • juurdepääsu olek / HTTP olekukood

 • iga juhtumi kohta edastatud andmete math

 • taotluse esitanud veebileht

 • veebilehitseja

 • operatsioonisüsteem ja seade

 • veebilehitseja tarkvara keel ja versioon

3.2       Lisaks ülaltoodud andmetele, salvestatakse teie arvutisse või mobiiliseadmesse küpsised, kui kasutate meie veebilehte. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis on teie kõvakettale salvestatud koos teie poolt kasutatava veebilehitsejaga ja mille kaudu küpsise asetatud keha (antud juhul meie) edastab teatud teabe. Küpsised ei saa programme käivitada ega viiruseid teie arvutisse saata. Küpsiseid kasutatakse selleks, et muuta meie veebileht kasutajasõbralikumaks ja tõhusamaks.

3.3       Küpsiste kasutamine:

3.3.1      See veebileht kasutab järgmisi küpsiste tüüpe, mille ulatust ja funktsioone selgitatakse allpool:

 1. ajutised küpsised (vt b);

  püsiküpsised (vt c).

 2. Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt kui sulgete veebilehitseja. Siia kuuluvad just seansi küpsised. Need salvestavad seansi ID, mis määravad teie veebilehitseja poolt tehtud erinevad päringud ühise seansi ajal. See lubab teie arvuti tuvastamist kui meie veebilehele tagasi tulete. Seansi küpsised kustutatakse välja logides või veebilehitseja sulgemisel.

 3. Püsivad küpsised kustutatakse automaatselt kindlaksmääratud ajavahemiku järel, mis võivad sõltuvalt asjassepuutuvast küpsisest erineda. Veebilehitseja turvaseadete küpsiseid saate kustutada igal ajal.

 4. Võite oma veebilehitseja seaded vastavalt oma vajadustele seadistada ja näiteks keelduda kolmandate osapoolte küpsiste või kõigi küpsiste vastuvõtmisest. Pidage meeles, et te ei pruugi saada kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone.

 5. Me kasutame küpsiseid, et tuvastada teid järgmiste külastuste jaoks, kui teil on loodud konto. Vastasel juhul peate igal visiidil uuesti sisse logima.

 6. Kasutatavaid Flash-küpsiseid ei salvestata teie veebilehitsejas, vaid Flash-pistikprogrammi abil. Kasutame ka teie seadmesse salvestatud HTML5-i salvestusobjekte. Need objektid salvestavad vajalikud andmed veebilehitsejast sõltumatult ja neil pole automaatset aegumiskuupäeva. Kui te ei soovi Flashi küpsiseid töödelda, peate installima sobiva lisandmooduli, nt Mozilla Firefoxi (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) “Parem privaatsus” või Google Chrome’i Adobe Flash killer küpsis. Saate takistada HTML5-i mäluseade objektide kasutamist veebilehitseja privaatrežiimis. Samuti soovitame teil regulaarselt oma küpsiseid ja veebilehitseja ajalugu käsitsi kustutada.

4        jagu – Meie veebilehe täiendavad funktsioonid ja pakkumised

4.1       Lisaks veebisaidi puhtalt informatiivsele kasutamisele pakume erinevaid teenuseid, mida saate huvi pakkudes kasutada. Selleks peate üldiselt esitama täiendavaid isikuandmeid, mida me kasutame vastava teenuse osutamiseks ja mille suhtes kohaldatakse eespool nimetatud andmetöötluse põhimõtteid.

4.2       Mõningatel juhtudel kasutame andmete töötlemiseks väliseid teenusepakkujaid. Need on hoolikalt valitud ja tellitud meie poolt ning on seotud meiepoolsete juhistega.

4.3       Kui meie teenusepakkujad või partnerid asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), teavitame teid selle pakkumise kirjelduses vastava olukorra tagajärgedest.

5        jagu – Teie andmete töötlemise nõusoleku vaidlustamine või kehtetuks tunnistamine

5.1       Kui olete andnud oma nõusoleku enda andmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta. Teie nõusoleku tagasivõtmine sel viisil mõjutab teie isikuandmete töötlemise lubatavust pärast seda, kui olete meile juba selle andnud.

5.2       Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb huvide tasakaalustamisel, võite vaidlustada töötlemise. See kehtib juhul, kui töötlemine pole vajalik, et täita teiega lepingut, mida me kirjeldame alltoodud funktsioonide kirjelduses. Kui kasutate oma vastulause esitamise õigust, palume teil selgitada põhjused, miks me ei peaks teie isikuandmeid töötlema, nagu oleme seda seni teinud. Teie põhjendatud vastuväite korral uurime olukorda ning peatame või kohandame andmetöötlust või osutame teile kaalukad põhjused kaitseks, mille põhjal jätkame töötlemist.

5.3       Loomulikult võite igal ajal keelduda teie isikuandmete töötlemisest reklaami ja andmete analüüsimise eesmärgil. Võite teavitada meid reklaamist keeldumisest järgmisel kontaktil: info@goodpointchemicals.com.

B osa: Liiklusanalüüs

 1. jagu –  Google Analyticsi kasutamine

  • Sellel veebilehel on Google Inc. (“Google”) pakutav veebianalüüsi teenus Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, tekstifaile, mida salvestatakse teie arvutisse, et aidata veebilehe teiepoolset kasutamist analüüsida. Selle veebisaidi kasutamise kohta küpsiste poolt saadud teave edastatakse tavaliselt USA-le Google’i serverisse ja salvestatakse seal. Kui aga sellel veebilehell on aktiveeritud IP-anonüümsus, lühendab Google kõigepealt oma IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel kantakse kogu IP-aadress Google’i serverisse USA-sse ja lühendatakse seal. Selle veebisaidi haldaja nimel kasutab Google seda teavet, et hinnata veebilehe teiepoolset kasutamist, veebilehe tegevuse aruandeid ja veebilehe tegevuse ja interneti kasutamisega seotud muude teenuste pakkumist veebileheoperaatorile.

  • Google ei seo teie brauseri poolt Google Analyticsi osana üle antud IP-aadressi mis tahes muude Google’i valduses olevate andmetega.

  • Võite küpsiste kasutamist takistada, valides oma veebilehitsejas sobivad sätted; aga palun pange tähele, et kui te seda teete, siis ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone. Võite ka takistada küpsiste loodud andmete kogumist, mis on seotud selle veebilehe (sh teie IP-aadressi) kasutamisega ja nende andmete töötlemisega Google’ilt, laadides alla ja installides pistikprogrammi järgmise lingi kaudu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  • Teise võimalusena võite ka mobiilseadmete brauseritega seoses takistada Google Analyticsi andmete kogumist sellel lingil klõpsates < a href=”javascript:gaOptout()”>Disable Google Analytics [insert]. See loob loobumise küpsise, mis takistab veebilehe külastamisel teie andmete kogumist tulevikus. Loobumise küpsis kehtib ainult selles veebilehitsejas ja ainult meie veebilehel ning see on salvestatud teie seadmesse. Kui kustutate selle veebilehitseja salvestatud küpsised, peate loobuma loobumise küpsisest.

Lisateave Google Analyticsiga seotud andmekaitse kohta on saadaval Google Analyticsi abiteenuste osas (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

 • Sellel veebilehel kasutatakse Google Analyticsit laiendiga “_anonymizeIp()”. See võimaldab lühendada IP-aadresse enne nende edasist töötlemist, kõrvaldades seeläbi otsesed isiklikud viited. Kui teie kohta kogutud andmed viitavad teie kui individuaalsele isikule, kustutatakse see kohe ja isiklikud andmed kustutatakse kohe.

 • Me kasutame Google Analyticsit, et saaksime analüüsida ja regulaarselt parandada meie veebilehe kasutamist. Kasutades statistikat, mille me Google Analyticsi kaudu hankime, saame parandada meie pakkumisi ja muuta see teile, kui kasutajale, atraktiivsemaks. Google on esitanud ELi ja USA privaatsuskileri www.privacyshield.gov/EU-US-Framework erandlikele juhtudele, kus isikuandmed edastatakse USA-le. Google Analyticsi kasutamise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse Artikkel 6 lõige 1 lause 1 (f).

 • Kolmanda osapoole pakkuja teave: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa, Faks: +353 (1) 436 1001. Kasutustingimused: www.google.com/analytics/terms/us.html, andmekaitse ülevaade: www.google.com/analytics/learn/privacy.html, ja privaatsuspoliitika: google.com/policies/privacy.

 • Sellel veebisaidil kasutatakse ka Google Analyticsi, et analüüsida kasutajate ID-d (Universal Analytics) läbi kõigi seadmete külastaja vooge. Oma kontol oleva seadme eriarvutite analüüsi saate keelata jaotises “Minu andmed”, “Isikuandmed”.

 1. jagu – Google Mapsi kasutamine

  • Me kasutame sellel veebisaidil Google Mapsi funktsioone. See võimaldab meil interaktiivseid kaarte kuvada otse veebisaidil ja võimaldab kaardi funktsiooni mugavalt kasutada.

  • Kui külastate seda veebilehte, saab Google meie veebilehe vastava alapeatükiga seotud teabe. Lisaks edastatakse käesoleva privaatsusteatise A osa punktis 3 mainitud andmed. See toimub olenemata sellest, kas Google teeb kättesaadavaks kasutajakonto, mille kaudu olete sisse logitud või kui kasutajakonto puudub. Kui olete Google’isse sisse logitud, on teie teave teie kontoga otseselt seotud. Kui te ei soovi oma Google’i profiiliga seostuda, peate kõigepealt välja logima, enne nupu aktiveerimist. Google salvestab teie andmed kasutamisprofiilidena ja kasutab neid reklaamimiseks, turu-uuringuteks ja / või veebilehe nõuetele orienteeritud disainiks. Selline analüüs toimub ka (isegi kasutajatele, kes ei ole sisse logitud), et pakkuda kohandatud reklaami ja teavitada teisi sotsiaalsete võrgustike kasutajaid meie veebilehel olevate tegevuste kohta. Teil on õigus nende kasutajaprofiilide loomise vastu; peate selle õiguse kasutamiseks võtma ühendust Google’iga.

  • Lisateabe saamiseks pistikprogrammi teenusepakkuja andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta, vaadake teenusepakkuja privaatsuseeskirju. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste kohta ja privaatsuse kaitsmise seadete valikud: www.google.com/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid ka USAs ja on esitanud ELi ja Ameerika Ühendriikide privaatsuskaardi, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Kehtib alates 25.05.2018

Liitu meie uudiskirjaga

Siis saame sind hoida kursis kampaaniate ja uute toodetega!

Rohkem infot andmekaitsetingimuste kohta leiad siit.
Sul on igal ajal võimalus uudiskirjade saamisest loobuda.

Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe, Saku vald, Harjumaa, Eesti 76404

Klienditeenindus:
+372 5627 5636 (E-R 9-17:00)
tellimine@gpc.ee
*e-mailile vastame 1-2 tööpäeva jooksul

Copyright © Goodpoint Chemicals OÜ 2009 – 2024. All rights reserved.